Democràcia municipal

Les eleccions municipals celebrades el 3 d’abril de 1979 culminaven el procés de transició democràtica després del referèndum de la Constitució, les eleccions generals a les Corts i la tramitació de l’Estatut d’autonomia, que s’havia iniciat a partir del 1978. La constitució dels nous consistoris municipals, el 19 d’abril, suposava fer arribar la democràcia al carrer.

Aquest fet suposava l’inici del retrobament de la ciutadania amb les institucions locals; el franquisme, doncs, perdia l’autoritat que era substituïda per les forces escollides democràticament al consistori. A Canovelles es va formar el primer Ajuntament, i els regidors escollits (PSC/PSOE, PSUC i CiU) van formar un govern de concentració que duraria tota la legislatura. El senyor Francesc Martos seria escollit alcalde de la nova etapa que començava.

Edifici de l’Ajuntament, 1979 (AMC).

Manifestació per demanar escoles per a tots els infants, 1985. (Foto: anònima; AMC).

Manifestació per demanar escoles per a tots els infants, 1985. (Foto: Anònima; AMC)

Membres de l’Ajuntament escollits a les eleccions municipals del 1983 davant del consistori el dia de la presa de possessió del càrrec. (AMC).

Urbanització i serveis públics

Des de la dècada dels anys cinquanta, Canovelles va viure un creixement exponencial de la seva població com a resultat de diferents onades migratòries de persones provinents d’Andalusia i Extremadura principalment, que venien a treballar a les grans empreses de Granollers. En trenta anys, la població va passar de poc més de sis-cents habitants a dotze mil, un increment del 2.000 %, que va convertir Canovelles en una ciutat dormitori. 

Les conseqüències d’aquest gran creixement en tan poc temps van ser diverses: una expansió urbanística desordenada, grans mancances en infraestructures, i una falta de cohesió social i d’identitat col·lectiva. Els nous ajuntaments van haver d’encarar aquests grans reptes des del primer moment de la seva constitució.

Alumnes de l’Escola Jacint Verdaguer participant en les feines de neteja de la futura plaça de la Joventut, a principis dels anys vuitanta (Foto anònima, AMC).

Plaça de la Joventut, anys vuitanta. (Foto anònima, AMC).

La plaça de la Joventut a finals dels anys setanta (Foto anònima, AMC).

Espai que actualment ocupa la plaça de la Joventut encara sense urbanitzar, 1976. (foto: Martín Rodríguez, AMC).

Als darrers anys del franquisme, la planificació urbana a Canovelles havia estat inexistent, i la ciutat havia crescut de forma desordenada i especulativa. Això fet va generar un important desordre urbanístic, amb moltes mancances de serveis comunitaris que els primers ajuntaments democràtics van haver d’afrontar urgentment dotant-se d’unes normes i lleis per gestionar l’espai públic.

El 1980 s’aprovaven les Normes subsidiàries de planejament, que donaven les primeres eines per afrontar aquest repte urbanístic, i permetien fer front a les necessitats principals, com ara la xarxa de aigües residuals. El 1984 es va redactar el Pla general d’ordenació urbana (PGOU), el principal element legislatiu per ordenar la ciutat. Aquest pla es va elaborar conjuntament amb els ajuntaments de Granollers i les Franqueses, degut a la continuïtat urbanística dels tres municipis.

Obres d’instal·lació del col·lectors d’aigües brutes del carrer de la Indústria, 1988. (Foto: Anònima, AMC)

Davant l’alta densitat de població en un petit espai (la barriada nova), es va fer necessari posar fi a l’especulació urbanística i crear espais d’ús públic i que convidessin a la vida comunitària al carrer. A la imatge, el solar on actualment hi ha la plaça d’Europa, 1988. (Foto: Martín Rodríguez, AMC)

Imatge actual de la plaça d’Europa. (Foto: Josep Hospital, AMC).

Carrer del Torrent de Fangues abans de la seva urbanització, 1999. (Foto: Martín Rodríguez, AMC)

Carrer del Torrent de Fangues un cop urbanitzat. (Foto: Josep Hospital, AMC).

Intervencions urbanístiques per trencar la divisió del territori provocad per la via del tren, als carrers de Sant Jordi i Molí de la Sal (Foto: Josep Hospital, AMC)

Un dels problemes que Canovelles tenia era que la població estava dividida físicament en dos nuclis principals, la zona de Can Palots i la de Can Xarlet, separats per una via fèrria. La ciutat tampoc no disposava dels serveis mínims, com les xarxes d’aigua corrent i de clavegueram i la pavimentació de carrers i voreres. També hi mancaven espais i equipaments públics, com places, parcs i jardins, el CAP, la biblioteca, el pavelló poliesportiu o un teatre auditori.

Els carrers es van començar a planificar i a urbanitzar adequadament, mentre s’anaven creant espais públics, i a poc a poc s’anaven aixecant els primers equipaments públics. Una de les primeres obres que es van dur a terme va ser l’ampliació del pas per sota de la via del tren, al carrer Diagonal, per millorar la connexió entre els dos nuclis, molt reivindicada pels veïns. 

Imatge de com era el Pas sota les vies del ferrocarril el 1978, al carrer Diagonal. (Foto: Anònima, AMC)

Pas per sota les vies del ferrocarril actualment, al carrer Diagonal. (Foto: Josep Hospital, AMC)

Cultura, esport i associacionisme

Amb l’inici de la democràcia, Canovelles s’havia convertit en una ciutat dormitori on vivien molts treballadors de les fàbriques veïnes. Bona part dels nous habitants no se sentien identificats amb la seva població, enganxada a la trama urbana de Granollers. La societat civil i les seves necessitats s’organitzaven mitjançant l’associacionisme, on destacaven principalment l’Associació de veïns “15 regiones”, els sindicats UGT i CCOO i les AMPA de les escoles. 

Bona part dels primers regidors democràtics provindran d’aquests moviments, fet que permetrà dur a terme les polítiques socials que reclamaven la població. Al mateix temps, però, l’entrada d’aquestes persones en la política municipal va escapçar les entitats socials i la força que la societat civil organitzada tenia fora de les institucions.

Colla del Ball de les Gitanes al Teatre Auditori de Can Palots. (Foto: Anònima, AMC)

Carruatge amb l’abanderat de la Comissió de Sant Antoni Abad. Festa dels Tres Tombs, 2008. (Foto: Anònima, AMC)

Membres de la Casa de Andalucía, 2019. (Foto: Anònima, AMC)

Trobada de cors extremenys, 2019. (Foto: Anònima, AMC)

Actuació de la colla de diables Els Diablots de Canovelles, 2008. (Foto: Anònima, AMC)

Gegants de Canovelles. Aplec de 2019 (Foto: MrDJJOSAN)

L’associacionisme, la cultura, l’esport i, especialment, la educació esdevindran les eines principals per enfortir i desenvolupar la cohesió i la construcció d’una identitat col·lectiva. Per aconseguir-ho, a més de construir els equipaments necessaris, es va haver de planificar i impulsar una programació que anés en aquest sentit. Canovelles va ser el primer poble que va aplicar la immersió lingüística, i les famílies van ser les primeres que hi estaven interessades, ja que volien que els seus fills dominessin les dues llengües oficials perquè tinguessin més oportunitats.  

En l’ambit educatiu es va impulsar la creació de noves escoles amb programes educatius innovadors, seguint el camí obert per l’equip acadèmic de l’escola Jacint Verdaguer. Actualment hi ha diversos centres educatius, com les escoles bressol Sant Jordi i Marta Mata; les escoles de primària Congost, Quatre Vents, Jacint Verdaguer i Joan Miró; els instituts d’educació secundària Domus Olivet i Bellulla, i l’Escola d’adults. 

Al llarg d’aquest temps, també cal destacar l’experiència del Servei d’Activitats Esportives (SAE), en col·laboració amb els diferents clubs esportius, que ha desenvolupat un programa en què els infants i els joves poden experimentar diferents disciplines esportives.

Arrossada popular durant l’aplec de la Bellulla a la font de Can Duran.

Equip d’handbol femení del Club Handbol Canovelles, anys vuitanta. (Foto: Anònima, AMC)

Open d’Escacs, dins dels actes del Mil·lenari, 2008. (Foto: Anònima, AMC)

En l’àmbit cultural i associatiu, Canovelles ha experimentat un gran creixement. S’han construït d’equipaments com el Centre Cultural, el Centre Cívic, la Biblioteca Frederica Montseny, el Teatre Auditori de Can Palots, l’Escola d’Adults, el Pavelló Esportiu Ca la Tona, el Pavelló Esportiu Tagamanent, el Centre Esportiu i les piscines cobertes Thalassa.

Les entitats ja existents, com ara la Comissió de Sant Antoni Abad, o d’altres de nova creació, com l’Hogar Extremeño, la Casa de Andalucía, la Colla Gegantera, el Ball de Gitanes, la colla dels Diablots, entre d’altres, i els diferents clubs esportius o la comissió de Festa Major, han aglutinat la població i han ajudat a enfortir la vida i el teixit associatiu.

Moltes persones van participar en l’acte de posada de la primera pedra del Centre Esportiu Municipal Thalassa, més conegut com a piscina municipal.

Interior de la Biblioteca Frederica Montseny. (Foto: Josep Hospital, AMC)

Camp Municipal de Fútbol (Foto: Josep Hospital, AMC)

Interior del Teatre Auditori de Can Palots. (Foto: Josep Hospital, AMC)

40 anys de perspectiva

Canovelles ha estat una població dinàmica, en evolució constant. Quaranta anys d’ajuntaments democràtics han donat per molt.

Davant nostre s’obre un nou futur. 

Cal consensuar els reptes per afrontar-los col·lectivament. És necessari continuar potenciant un model de poble cívic, divers i solidari, respectuós amb el medi ambient i el patrimoni cultural, que ofereixi qualitat de vida, habitatge assequible i oportunitats de treball als seus habitants.

Canovelles ha d’esdevenir un nucli atractiu per a les empreses, per al comerç i per a la gent emprenedora, en un nou entorn econòmic respectuós amb el medi i amb el benestar de les persones. 

Cal fomentar el sentiment de pertinença i cohesió social, garantir la igualtat d’oportunitats, i el creixement personal dels seus habitants, a través de la solidaritat i de la justícia social; cal, també, potenciar la memòria del territori i de les persones per tal de bastir una nova identitat col·lectiva.