Espai didàctic

Treballar la història de Canovelles!

La història de Canovelles és llarga i molt rica en episodis, en personatges, en patrimoni… El territori de Canovelles té una memòria acumulada a través dels segles que li dóna una personalitat única. La prehistòria de ca l’Estrada, la població medieval amb l’espectacular església de Sant Fèlix, la Domus o la Bellulla… canals, molins i masies… el creixement industrial i la immigració. Tot plegat fa que puguem treballar el territori, Canovelles, des d’una perspectiva històrica, però també geogràfica; el seu urbanisme, la ubicació dels seus edificis, la configuració dels seus barris…

Des del Centre d’Interpretació del Patrimoni de Canovelles volem ajudar-te en la teva tasca docent, tot generant materials didàctics oberts, que podràs transformar lliurement. Són propostes basades en presentacions modificables, on podràs suprimir o afegir el contingut que millor s’adapti al teu grup.

Et donem les gràcies pel fet de tenir-nos presents a l’hora de plantejar la teva programació. Som conscients de la dificultat que implica, i és per això que restem al teu servei.

Moltes gràcies!!!

 

La memòria dels ciutadans

El present projecte té l’objectiu d’acostar l’alumnat a totes aquelles qüestions relacionades amb la immigració a Canovelles, les seves causes i conseqüències al llarg del temps i les empremtes que aquesta ha deixat en l’espai urbà. 

El projecte plantejarà quatre jocs que portaran l’alumnat a familiaritzar-se amb un seguit de situacions. Cadascun del jocs girarà entorn a unes preguntes que es resoldran seguint les pistes (fonts primàries) que ens van deixar els seus protagonistes que poden ser personatges, indrets patrimonials o espais geogràfics i/o urbans del municipi.

Les estratègies didàctiques que planteja el projecte són una combinació del mètode científic amb la metodologia del joc per descobriment, a través de l’ús de fonts primàries, ja siguin facsímils de documents, fonts orals, fotografies, mapes o plànols i objectes.

Els records dels canovellins

La immigració va marcar el paisatge i l’estructura social de Canovelles. Aquest fenomen va ser molt generalitzat a tot el país, però Canovelles és un dels exemples més clars del canvi sobtat que va sofrir el territori. En cap altre moment de la nostra història hi ha hagut un canvi tan ràpid i profund, que va implicar la transformació de les activitats tradicionals agrícoles i ramaderes, la construcció de noves barriades, i l’aportació de noves visions i de noves costums.

Us proposem una sèrie de materials didàctics adreçats al cicle superior de Primària i Secundària, on els alumnes podran reflexionar sobre la incidència de la immigració, sobre l’evolució del paisatge i sobre la conformació urbanística del municipi de Canovelles.

Plantilla en Powerpoint per a Secundària que analitza les entrevistes als “nous canovellins”

Plantilla en Powerpoint per treballar els canvis de Canovelles durant el segle XX

Timeline per a Secundària amb els canvis soferts a Canovelles des de finals de segle XIX, començaments del XX fins començaments del segle XXI.

El professor Jaume Dantí ens explica els canvis soferts per Canovelles durant el segle XX.

La memòria del territori 

L’evolució de l’entorn de Canovelles 

Per aquest racó de món hi ha passat molta gent: els ancestres del neolític, romans i visigots, nobles i pagesos, menestrals i rodamons, treballadors d’arreu. Cadascuna de les generacions dels seus habitants hi ha deixat petjada.
Tota aquesta història encara es pot entreveure en les restes arqueològiques, en edificis singulars, en esglésies, en recs, en ponts…, però també en els noms dels llocs i en els records de les persones. Tot plegat conforma el nostre patrimoni cultural. És la nostra herència. La nostra obligació és conservar-la, però també transmetre-la, conèixer-la i estimar-la.

Plantilla de Powerpoint amb activitats per a Primària, orientada a treballar els diferents habitants de Canovelles
Plantilla de Powerpoint amb activitats per a Primària, orientada a treballar el jaciment arqueològic medieval de la domus d’Olivet

Vols veure la reconstrucció virtual de la domus d'Olivet?

Reconstrucció virtual de la Domus d’Olivet
El professor Jaume Dantí ens explica quina funció tenia la Domus d’Olivet

Vols veure la reconstrucció virtual de Sant Fèlix?

Reconstrucció virtual de l’església de Sant Fèlix de Canovelles
Plantilla de Powerpoint amb activitats per a Primària, editable, orientada a treballar la interpretació del territori de Canovelles i la seva evolució al llarg dels segles, fins a l’actualitat.

Vídeo amb l’evolució del territori de Canovelles on trobarem la ubicació dels principals elements de patrimoni cultural del municipi.

El professor Jaume Dantí ens explica quina és la primera referència que tenim del Canovelles medieval