Els primers vestigis

L’excepcional jaciment arqueòlogic de ca l’Estrada

Els primers pobladors Canovelles

El jaciment arqueològic de Ca l’Estrada, excavat en dues campanyes entre els anys 2004 i 2015, ens indica que aquesta zona va ser habitada en diferents moments des del neolític fins a l’actualitat. En les excavacions es va documentar un primer assentament neolític (5.500-2.200 aC) amb diferents moments d’ocupació que disposa de la presència de foses, retalls, fogars, 4 fons de cabana amb solera de pedres, quatre enterraments en fossa i l’estàtua menhir. 

Aquestes evidències ens parla de la presència d’un poblat del neolític antic perfectament estructurat i organitzat, que va ser ocupat en diferents moments al llarg de tot el període neolític. L’assentament va ser segellat per rierades successives que el van preservar fins als nostres dies en un excel·lent estat de conservació, un dels pocs i més complets assentaments de mitjan v mil·lenni aC que coneixem a Catalunya. L’àrea d’habitació estava centrada per quatre cabanes circulars singulars fetes amb solera de pedra, diversos forns domèstics i llars de foc adjacents, així com àmbits d’abocador i nivells d’ús associats. L’àrea de necròpolis, lleugerament separada per un paleocanal, ha proporcionat, fins al moment, quatre sepulcres individuals en fossa amb aixovar. 

Interpretació de l’estàtua-menhir de Ca l’Estrada. Recostrucció realitzada per Pablo Martínez a partir dels estudis de les estàtues-menhirs masculines i femenines del grup de la Roergue (França), realitzats per J.P. Serres i M. Maillé. Dibuix de Xavier Carlús. 

Ca l’Estrada a youtube