Canovelles a l’Edat moderna

Un poble de masos

La plana del Vallès sempre ha estat una bona àrea pel conreu cerealístic, de vinyes o d’oliveres. Bona part de les masies actuals les trobem documentades a partir del segle XIII-XIV, si bé és més que possible que ja existissin amb anterioritat. 

Aquestes masies o cases de pagès, reformades durant els segles XVII i XVIII, tenen algunes característiques en comú. L’estructura de la casa és de planta rectangular, amb coberta a dues aigües i amb el carener perpendicular a la façana. Totes elles estan encarades a migdia per aprofitar el màxim d’hores de sol, i a vegades disposen de rellotges de sol a la façana de factura moderna. Disposen d’una era externa per batre el cereal, i diferents elements per a l’obtenció d’aigua de l’exterior, sigui en forma de pous o mitjançant basses i canalitzacions d’aigua. 

Fragment d’un mapa de l’any 1720 on hi podem apreciar la ubicació de Canovelles i del Santuari de Bellulla

Què en sabem de Canovelles a l’Edat moderna?

El professor Jaume Dantí ens ho explica